Obsługa PPOŻ

OBSŁUGA PPOŻ

Oprócz niezbędnych usług podstawowych oferujemy ponadto szereg usług dodatkowych, zapewniających przystosowanie przedsiębiorstwa do aktualnych przepisów prawnych oraz ułatwiających wdrożenie potrzebnych procedur.

USŁUGI PODSTAWOWE:

  • tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji i rozporządzeń dla budynków i obiektów budowlanych,
  • przeprowadzanie przeglądów i tworzenie protokołów PPOŻ,
  • szkolenia pracownicze.

USŁUGI DODATKOWE:

  • analiza ryzyka pożarowego i technologicznego przedsiębiorstwa,
  • doradztwo związane z bierną ochroną przeciwpożarową,
  • doradztwo związane z organizacją stanowiska pracy,
  • wyposażenie zakładów pracy w niezbędny sprzęt, m.in. instrukcje przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa ewakuacyjnego i podręczny sprzęt gaśniczy,
  • prowadzenie przeglądów sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych,
  • przeprowadzanie prób ewakuacji.