Szkolenia BHP

SZKOLENIA BHP

Organizujemy szkolenia dla wszystkich grup zawodowych. Wyspecjalizowana, doświadczona kadra gwarantuje przekazanie pracownikom wszelkiej potrzebnej wiedzy, zapewniającej bezpieczeństwo w organizacji oraz umiejętność prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

SZKOLENIA WSTĘPNE

1. OGÓLNE

Skierowane do studentów i uczniów szkół odbywających praktykę oraz nowo zatrudnionych pracowników.

2. INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Obowiązkowy dla każdego pracownika przed objęciem stanowiska pracy. Przeprowadza go osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie – wyznaczona przez pracodawcę lub on sam.

SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • administracyjno-biurowych,
  • inżynieryjno-technicznych.

oraz

  • dla pracodawców lub osób na stanowiskach kierowniczych.