Szkolenia PPOŻ

SZKOLENIA PPOŻ

Skierowane zarówno do pracowników, jak i pracodawców, dostosowane do specyfiki i wymagań przedsiębiorstwa. Na całość szkolenia składają się dwie części:

1. TEORETYCZNA, w jej zakres tematyczny wchodzi:

  • Zapoznanie się z instrukcją pożarową obiektu (w tym procedur alarmowych i ewakuacyjnych),
  • pomoc w rozpoznaniu zagrożenia pożarowego, znalezienia odpowiedniego sprzętu oraz oznakowania na terenie obiektu,
  • przedstawienie instrukcji dotyczących pomocy poszkodowanym w pożarach.

2. PRAKTYCZNA, obejmuje ćwiczenia:

  • ewakuacyjne,
  • dotyczące wykorzystania sprzętu gaśniczego.