Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

Oferowane przez nas usługi obejmują również szkolenia z pierwszej (przedmedycznej) pomocy. Podczas części teoretycznej informujemy o przepisach prawnych dotyczących ratowania życia, przedstawiamy również odpowiednie działania. W części praktycznej uczestnicy szkolenia mają możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Specjalistyczny fantom pozwala na wykonanie m.in. resuscytacji krążeniowo – oddechowej.